INFORMATION FØR DU KØBER CARPORT

Nedenstående skal læses før køb.

Zink skader

Ved enhver korrosionsbeskyttelse skal man sikre sig, at systemet ikke har nogle svage punkter. Det gamle ordsprog ,en kæde er ikke stærkere end del svageste led” gælder i særdeleshed her.

Hvad der erfaringsmæssigt kan skabe problemer, er småskader opstået under stål delenes transport eller montage (f.eks. skrammer og ridser, borehuller.

Småskader som skrammer og ridser, der ikke er bredere end højst 1 – 2 mm, er undtaget, da jern-zink-forbindelsens gunstige egenskaber (katodisk beskyttelse) har en beskyttende effekt. Zinklaget vil langsomt blive trukket ind over ridser som er 1 – 2 mm, da stål og zink tiltrækkes af hinanden.

Tagrender & Nedløb.

Carporte bliver leveret med tagrende og nedløb til lige før jord. På jord og herefter overtager bygherre. Det er Bygherre’s eget ansvar at få undersøgt de lokale regler for vandafledning.

Snefald

Hvis der ligger mellem 20-30 cm sne på carporten’s tag, så skal det fjernes. Når det bliver tø-vejr, vil vægten af snemassen være lig en voksen person som står midt på poly-pladerne.

De vil derfor blive presset ud af form og fald ned. Efterfølgende kan de monteres igen, ved at løsne alu-skinnerne.

Storm og Orkan

Carport;

Taget er konstrueret således at de midterste tagplader blot er fæstnet ved “pres”. Det betyder at de kan blive flået løs og flyve væk, hvis der er kraftig storm og orkan.

Hegn;

Under storm og orkan er det vigtigt at blæsten kan komme både under og igennem hegnet. Er hegnet monteret således at vinden kun kan trykke på hegnet og blæse op og over, så er der fare for at vedvarende storm kan ligge hegnet ned. Dette bør altid være i tankerne under opsætning.

Ekstrem korrosion

På vanskeligt tilgængelige områder i carporten kan der opstå en kraftig korrosion forårsaget af den våde jord og eventuelle utætte nedløb.

Det er afgørende vigtigt for levetiden af carporten at stolperne står i et miljø som tørrer hurtigt ud når regnvejret stopper. Skulle bygherre opdage, at der danner sig søer omkring stolperne kan der med stor fordel monteres korrosionsmanchetter rundt om stolperne. Det anbefales kraftigt at bygherre gennemgår sin carport efter endt montage for at lukke huller, rifter, skær, som er kommet i forbindelse med opsætning.

Især enderne af buerne hvor der er boret og skruet er steder der skal gennemses. Skulle der være steder på carporten som er ekstra udsat for stød eller påkørsler, så kan det anbefales at zinklaget påføres en epoxyharpiks som ekstra beskyttelse.

Som option kan en pulvercoating give en yderligere beskyttelse.

Zink på spraydåse er også en mulighed.

VÆRD AT VIDE

Levetid iflg DS/EN ISO 1461

Godstykkelse stål mellem 3-6mm, med et zinklag på 55 um.

Levetid i år ved korrosionskategori C1 = +100 år.

Levetid i år ved korrosionskategori C2 = 79 – 100 år.

Levetid i år ved korrosionskategori C3 = 26 – 79 år.

Levetid i år ved korrosionskategori C4 = 13 – 26 år.

Levetid i år ved korrosionskategori C5 = 7 – 13 år.

Ved ophold i jord med en pH værdi mellem 5,5 – 12,5 vil korrosionshastigheden normalt være meget stor, idet zink både i surt og i basisk miljø opløses under brintudvikling.

Ved ekstreme tilfælde: En lokal udbedring kan foregå med termisk sprøjtning med zink (DIN EN ISO 2063), eller ved hjælp af en egnet zinkstøvcoating, hvis det er muligt indenfor disse systemers grænser. Anvendelse af loddemiddel pa zinkbasis er også en mulighed.

Lag tykkelsen af det udbedrede område skal mindst være 30 um tykkere, end den forlangte lokale tykkelse af zinkbelægningen pa det tilsvarende sted.

Zinkstøvcoatinger, der har vist sig egnet, er:

  • Tokomponent epoxyharpiks luftfugtighedshærdende.
  • en komponent-polyuretan.
  • Luftfugtighedshærdende en komponent-ethylsilikat.
  • zinkstøvcoatingsmaterialer.

For at kunne nyde godt af galvaniseringen som korrosionsbeskyttelse i rigtig mange! år, er pleje og vedligeholdelse af de varmt galvaniserede overflader særlig vigtig, indtil der er dannet et stabilt beskyttelseslag. Meget fugt medfører i denne forbindelse som regel hvidrustdannelse.

Hvidrustdannelsen har ingen forbindelse med galvaniseringsprocessen, og er heller ikke udtryk for galvaniseringens kvalitet. Den er snarere et fænomen, der væsentligt afhænger af vejrforholdene under lagring, og de nygalvaniserede dele under transport.

Små mængder hvidrust er derfor uproblematiske og næmest uundgåelige! De er ingen kvalitetsfejl. Ved ringe hvidrustdannelse omdannes zinket til et beskyttende dæklag.

Hvidrustdannelse

Ved et mindre hvidrustangreb er det derfor heller ikke absolut nøvendigt at fjerne den tynde, hvide belægning; korrosionsprodukterne aflejres nærmere i det langsomt voksende dæklag.

Er der derimod planlagt en yderligere belægning, skal selv det mindste hvidrustlag absolut fjemes, da belægningens hæfteevne i modsat fald vil være nedsat betydeligt.

Ved opbevaringen af galvaniserede dele, inden der er dannet et beskyttelseslag, skal det undgås, at de galvaniserede dele udsættes for et konstant vandtæppe. For aktivt at forebygge hvidrust, skal galvaniserede dele, der ikke monteres med det samme, opbevares tørt og luftigt, i særdeleshed i den fugtige årstid.

En tilstrækkelig luftcirkulation er nødvendig. Ved regn, tåge eller høj luftfugtighed skal nygalvaniserede dele ikke opbevares udendørs over længere tid Galvaniserede ståldele må ikke opbevares stående i højt og fugtigt græs, i vandpytter, eller i mudder Til opbevaring lægges ståldelene på underlag (f.eks. træstykker), der har en mindsteafstand til jorden på 150 mm Det skal undgås, at nygalvaniserede ele- menter tildækkes, Fugtig luft samler sig under afdækningen, og i fugtighedsmættet luft, dannes kondensvand — de ideelle betingelser for hvidrust.

Indpakninger har kun mening, når de er ubeskadiget, og der ikke kan trænge fugt igennem dem Fugtansamlinger skal undgås ved opbevaring af profiler (den åbne side af profilen skal vende nedad) Under transporten undgås, at hele overfladen kommer i berøring med ladet (man kan eventuelt Iægge nogle træklodser under).

Galvaniserede dele skal helst opbevares/transporteres ved en svag hældning, så vand kan Iøbe af sarte dele må ikke transporteres på et ubeskyttet lad ved fugtigt vejr. Ved transport ad søvejen, er det eventuelt nødvendigt at træffe kemiske beskyttelsesforanstaltninger.

Kontakt med andet aggressivt transportgods skal undgås (f.eks. kemikalierester på ladet) Varmtgalvaniseret stykgods må ikke transporteres i fugtige trækasser eller opbevares i åbne beholdere udendørs.

Ved tvivl eller spørgsmål kan du kontakte Danly her

danly carport

Danly carport med skrå tag

Kontakt os

3 + 8 =